Zárobok pre webmasterov

WEB-EARN - Zárobok pre Webmasterov

Slovník Pojmov

PPC - Pay per click- platenie za kliky. Peniaze dostávate ak niekto klikne na reklamu

CPM - Označuje množstvo peňazí ktoré dostanete za 1000 zobrazení reklamy