Zárobok pre webmasterov

WEB-EARN - Zárobok pre Webmasterov

PageRank

PageRank je algoritmus analýzy odkazov, ktorý priraďuje číselné ohodnotenie každému prvku v množine navzájom linkami prepojených dokumentov ako World Wide Web za účelom ohodnotenia relatívnej významnosti daného dokumentu v tejto množine. PageRank taktiež označuje toto číselné ohodnotenie.
PageRank je obchodná značka Google, Inc. a algoritmus je patentovaný (Patent v USA 6285999)
Stanfordskou Univerzitou. Algoritmus, ktorý využíva Google, je pomenovaný po jednom z jeho zakladateľov - Larry Page. PageRank znamená hodnotu popularity stránky. Google na ňom založil svoj vyhľadávací algoritmus, v súčasnosti používa podobný algoritmus väčšina vyhľadávačov. Gogle definuje PageRank ako: "PageRank interpretuje link zo stránky A na stránku B ako hlas stránky A za stránku B. Google však zohľadňuje viac ako len čisté množstvo odkazov na Vašu stránku. Tak isto analyzuje stránku z ktorej hlas prišiel. Hlasy zo stránok, ktoré sú samé o sebe "dôležité" vážia viac ako hlasy iných stránok."
Pre tvorcov webových stránok to znamená toľko, že čím väčší je náš PageRank, tým väčšiu dôležitosť stránke prideľuje Google a iné vyhľadávače. A čím je dôležitosť väčšia, tým vyššie je umiestnenie medzi výsledkami vyhľadávania. Samozrejme to nie je jediné kritérium, ktoré stránky posúva medzi výsledkami vyššie, Google ich má cca 100. Druhou výhodou je, že vyhľadávač prehľadáva najviac stránky, ktoré majú najväčší PageRank. Google aktualizuje PageRank cca v 3-mesačnom intervale.

Odkazy:
pagerank.sk-zistite PageRank hociakej stránky

Pár tipov ako môžte zvýšiť svoj Pagerank